روش های دریافت استعلام بیمه خودرو،به روز شده در 1402/1/21

برای استعلام بیمه خودرو باید به سامانه سنهاب مراجعه کنید. در این سایت از بیمه‌گزار مشخصاتی خواسته می‌شود که با ارائه آن می‌تواند استعلام بیمه ماشین اعم از بیمه بدنه و یا شخص ثالث خودروی مورد نظر را دریافت کند.

استعلام با کد یکتا

استعلام با شماره بیمه نامه

استعلام با کد VIN

استعلام با پیامک

اطلاعات مورد نیاز برای دریافت استعلام بیمه با پلاک ماشین شامل: شماره موتور، شماره شاسی، VIN، شماره بیمه‌نامه، شماره پلاک، کد ملی و شرکت بیمه است.

پیمایش به بالا